مجموعه فکر افزارفرهنگی ،پژوهشی وآموزشی لباس فردا
40 بازدید
محل ارائه: وزارت علوم ،تحقيقات وفن آوری- دانشگاه تبریز
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مسئول پروژه ،ومديرعلمي وپژوهشی
زبان : فارسی