نرم افزار فرهنگی عطر عفاف
40 بازدید
محل ارائه: موسسه صریر -نهاد نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مسئول پروژه ،ومديرعلمي وپژوهشی.
زبان : فارسی